Last updated: 12.03.2021

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта https://consultme.bg („Услугата“), управляван от ConsultMe („нас“, „ние“ или „нашите ").

Достъпът ви до и използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, вие не можете да получите достъп до Услугата

Интелектуална Собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на ConsultMe и нейните лицензодатели.

Връзки към други Уеб Сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна.

Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Прекратяване

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предизвестие или отговорност, по някаква причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своя характер трябва да останат в сила при прекратяване, остават в сила при прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отказ от Отговорност

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на база „КАТО Е“ и „КАТО НАЛИЧНО“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, нарушаване или курс на изпълнение.

Приложимо Законодателство

Настоящите Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България, без оглед на противоречие на законови разпоредби.

Нашата неспособност да осигурим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от такива права. Ако някоя разпоредбите от тези Общи Условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват пълното споразумение между нас по отношение на нашите услуги и заменят и всички предишни споразумения, които бихме могли да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени в Общите Условия

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Чрез продължаване на достъпа или използването на нашата Услуга след влизане в сила на тези ревизии, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с Нас

Ако имате някакви въпроси, отнасящи се до тези условия, моля, свържете се с нас.