ContactMe

Ние сме готови да ви покажем пътя и да ви водим към бъдещето на стратегическите бизнес процеси.

Използвайте формата по-долу, за да се свържете с нас.

  Често задавани въпроси.

  Ключовият показател за ефективност (KPI) е измерима стойност, която показва ефективността на фирмата при постигането на ключови бизнес цели. Организациите използват ключови показатели за ефективност на няколко нива, за да измерят и оценят успеха си при постигането на целите. KPI на високо ниво могат да се съсредоточат върху цялостното представяне на предприятието, докато показателите на по-ниско ниво могат да се съсредоточат върху процесите или служителите в отдели като продажби, маркетинг или център за обаждания.

  Бизнес процесът е поредица от стъпки, извършени от група заинтересовани страни, за да се постигне конкретна цел. Тези стъпки често се повтарят многократно, понякога от няколко потребители и в идеалния случай по стандартизиран и оптимизиран начин.

  Автоматизацията на работния процес е създадена серия от автоматизирани действия на стъпките в бизнес процесите. Използва се за подобряване на ежедневните бизнес процеси, защото когато работата ти се движи, можеш да се съсредоточиш върху постигането на повече резултати и съсредоточаването върху нещата, които имат значение. Тя позволява на екипите да отделят повече време за самата работа и по-малко време за процесите, които ги подкрепят.

  Имате Въпроси?
  Свържете се с нас днес.